Vermeerdering

Vanuit de opfokstallen gaan onze hennen en hanen op 20 weken leeftijd richting vermeerderingsbedrijven in België en Noord-Frankrijk. De dieren zijn bij hun aankomst reeds voldoende ontwikkeld om enkele weken erna te starten met produceren van volwaardige broedeieren. De legperiode in de vleeskuikenmoederdieren loopt tot de leeftijd van circa 60 weken, waarna de dieren als soepkippen worden verkocht aan slachthuizen.

Bij een streven naar zo veel mogelijk sterke ééndagskuikens, is de kwaliteit van de broedeieren en het hanenmanagement van cruciaal belang. Om op beide aspecten voldoende invloed te hebben, volgt onze dierenarts de toeleverende vermeerderingsbedrijven nauwgezet op. Hij doet regelmatig een gezondheidscheck-up op de bedrijven en geeft hen zo nodig ook tips om het stalmanagement te verbeteren,… Daarnaast krijgt de vermeerderaar vanaf de broeierij de noodzakelijke feedback mee over de bevruchtingspercentages en de kuiken- en broedeikwaliteit.

Meermaals per week worden de broedeieren door onze geklimatiseerde vrachtwagens opgehaald en naar de broeierij gebracht. Wat volgt zijn enkele beelden vanop een vermeerderingsbedrijf: