De broeierij

Vanaf de vermeerderingsbedrijven worden de broedeieren meerdere malen per week aangeleverd naar de broeierij. Daar aangekomen worden ze allereerst ontsmet in een speciale ontsmettingssluis, alvorens ze in de voorraadruimte worden geplaatst. Daarna starten de broedeieren het 21-daagse broedproces. Hiervoor maken we gebruik van de moderne Petersime broedmachines, waarmee we volgens het all-in all-out systeem broeden. Om een goede en stabiele kuikenkwaliteit te bekomen, passen we het broedproces aan in functie van de ouderdom en het ras van de moederdieren die de broedeieren hebben geproduceerd.

Het broedproces gaat van start in de voorbroedkast. Gegevens zoals aantal ingelegde broedeieren, herkomst, productiedatum, enz. worden geregistreerd. Na 18 dagen gaan de broedeieren richting het overleglokaal. In deze ruimte bevindt zich de schouw-overleg machine die de onbevruchte broedeieren detecteert en ervan tussenuit haalt. Vervolgens worden de overige bevruchte broedeieren overgelegd in uitkomstbakken. Deze uitkomstbakken worden automatisch gestapeld op karretjes en nadien richting de uitkomstkast gebracht, waar het kuiken de ideale klimaatomstandigheden krijgt om zich een weg uit het ei te pikken.

Op dag 21 van het broedproces gaan de uitkomstbakken met ééndagskuikens richting het afraaplokaal. Daar worden de kuikentjes gesorteerd, geteld, overgeplaatst in speciale transportkratjes, en vervolgens gevaccineerd volgens de wensen van de klant. Tot slot worden ze in de expeditieruimte klaargezet om te vertrekken richting kippenstal. Zie hieronder enkele foto’s vanuit de broeierij.