Opfok

De productieketen van ééndagskuikens gaat van start bij de opfok. Op de opfokbedrijven arriveren ééndagskuikens, zowel hennen als haantjes, die we bij één van de fokorganisaties aankopen. Ze blijven tot de leeftijd van 20 weken bij de opfokker in de stal. Gedurende deze periode zorgt de opfokker dat de dieren in een ideale omgeving uitgroeien tot een volwaardig moederdier. Na deze periode verhuizen de dieren naar een vermeerderingsbedrijf.

Tijdens de opfokperiode ligt de essentie bij een gecontroleerde voeropname zodat het lichaamsgewicht van de opfokdieren gestaag toeneemt. Daarnaast gaat er veel tijd en aandacht uit naar het correct vaccineren van de moederdieren, een bepalende factor om tot een sterk ééndagskuiken te komen. Het vaccinatieschema moet aangepast worden aan de noden van de tijd en de behoeften van de klant. Zo is bijvoorbeeld de reductie van antibioticagebruik een actueel thema binnen de pluimveesector waartoe een adequaat opgesteld vaccinatieschema zijn steentje kan toe bijdragen.
Andere zaken die een grote rol spelen tijdens de opfok is het voorzien van een optimale drinkwaterkwaliteit, een goeie lichtsterkte en lichtverdeling, een aangename temperatuur en een correcte ventilatie in functie van het gedrag van de kuikens, een gelijke voerverdeling en een juiste voeropname. Met andere woorden, alles wat bijdraagt tot een gezonde en stabiele ontwikkeling van het dierbare productiepluimvee moet dagelijks worden gecontroleerd en nagestreefd! Om te verzekeren dat alle handelingen op een correcte manier gebeuren, hebben we het ganse opfokgebeuren in eigen beheer.

Onderstaand kunt u enkele foto’s vanop een opfokbedrijf bekijken: