Ontstaan

De eerste broedactiviteiten werden rond 1930 op de huidige locatie gestart door wijlen René Schaubroeck. In één van de gebouwen op zijn boerderij genaamd de Hoenderhoeve, begon hij met het uitbroeden van eieren. In die periode was er nog een broedseizoen dat van maart tot september liep. De broedkasten draaiden immers nog op petroleumlampen en waren daardoor niet geschikt om in de winter eieren uit te broeden.
Kort na de Tweede Wereldoorlog, toen de elektrische broedmachines opkwamen, kozen Christiane Schaubroeck en haar echtgenoot Paul David ervoor om de activiteiten van vader René verder te zetten en zich hierin te specialiseren. De éénmanszaak kreeg de naam Broeierij Paul David. Zowel voor legkuikens, als vleeskuikens van 1 dag oud konden de landbouwers uit de streek rond Tielt bij hen terecht. Paul en Christiane leverden de ééndagskuikens per wagen, camionette of vrachtwagen bij de klanten thuis af. Het duurde niet lang alvorens ze ook verder in België kuikens afleverden.

2e generatie

Tientalllogo Broeierij Daviden jaren later gingen 2 kinderen van Paul en Christianne vol enthousiasme verder met het familiebedrijf. Geert en Veerle David bouwden de broeierij verder uit onder de naam Broeierij David NV. In de jaren ’90 namen ze de beslissing om zich te gaan specialiseren in de productie van vleeskuikens van één dag oud, en werd zodoende afstand genomen van de leghennensector. Die beslissing heeft Broeierij David geen windeieren gelegd, de kaap van de verkoop van 1 miljoen ééndagskuikens per week is al enkele jaren ruimschoots overschreden.

3e generatie

De laatste jaren zijn enkele kleinkinderen van Paul David gestart in het familiebedrijf.20120219_BroeierijDavid_Logo Zij treden hiermee in de voetsporen van hun ouders en proberen zo de traditie verder te zetten. De onderneming kan inmiddels terugblikken op meer dan 80 jaar ervaring in de sector. Op heden telt het familiebedrijf 9 actieve familieleden. Hierdoor lijkt alvast de toekomst van het familiebedrijf Broeierij David verzekerd!

Tot op vandaag doet het bedrijf zijn uiterste best om kwaliteitskuikens bij de klanten af te leveren. Dit zal ook in de toekomst de prioriteit nummer 1 blijven!

Zie hieronder enkele foto’s uit de oude doos: